LÖNEUTVECKLINGEN VAR LÄGRE ÄN PRISTILLVÄXTEN FÖRRA ÅRET


Årslönetillväxten var 4,1 procent förra året inom de största förhandlingsområdena, visar nya siffror från Tekniska beräkningsnämnden för inkomstreglering (TBU). Samtidigt steg priserna med 5,8 procent förra året. Det gjorde att de flesta hade lägre köpkraft förra året. För löntagare under ett år visar preliminära siffror att tillväxten i den genomsnittliga årslönen 2021 till 2022 var […]